Spawanie. Wszystko o spawaniu oraz cięciu metali.

                          Nauka spawania 

nie jest trudna jeżeli ktoś chce się nauczyć, aczkolwiek są informacje które powinno się posiadać na temat spawania, czy też bhp. Tylko po to by nie przysporzyć kłopotów sobie oraz innym.Postaram się opisać temat spawalnictwa w całej jego szerokości. 

Czym jest spawanie.

Spawanie w kilku słowach jest łączeniem metali polegającym na miejscowym rozgrzaniu metalu do stanu topnienia, więc mówimy o bardzo wysokich temperaturach. Spawanie odbywa się bez dodawania lub z dodawaniem spoiwa oraz bez stosowania nacisków bądź uderzeń. Jest bardzo dużo rodzai spawania np. gazowe, elektryczne w różnego rodzaju osłonach itd. Wszystko znajdzie się w tym serwisie.

Pokrótce opiszę rodzaje spawania.


Spawanie Gazowe.

Spawanie gazowe stosuje się do blach cienkiej grubości polega ono na stopieniu brzegów metali które łączą się za pomocą płomienia który powstaje ze spalania się gazu palnego w atmosferze dostarczanego tlenu. Do spawania głównie używa się acetylenu jako gazu palnego, są wyjątki, można zastosować też wodór. 
Dla czego Acetylen, nic innego jak chodzi o temperaturę płomienia, jest to 3100 stopni. W atmosferze tlenu acetylen daje taki płomień oraz tworzy odpowiednią do spawania strefę odtleniającą, przy prawidłowym ustawieniu palnika. Natomiast do cięcia palnikiem w ramach oszczędności można użyć za miast acetylenu gaz o mniejszych możliwościach, czyli Propan Butan. Oczywiście płomień nie jest aż tak duży i potrzebujemy więcej czasu by rozgrzać materiał.

Rys.1. Przebieg spawania gazowego


                                                                     Spawanie elektryczne.
                                                                                           Spawania elektryczne dzieli się na dwa rodzaje, ręczne i automatyczne.
Spawanie elektryczne ręczne jak i automatyczne, polega na stapianiu metali w miejscu ich łączenia przy pomocy łuku elektrycznego. 
Łuk elektryczny powstaje pomiędzy spawanym materiałem a elektrodą. Przy tym spawaniu raczej nie pozwolimy sobie na spawanie blach cienkich iż łuk elektryczny ma bardzo wysoką temperaturę. A wynosi ona nawet 6000 stopni Celsjusza i właśnie dla tego metal stapia się szybko i na wąskiej przestrzeni, nawet jeżeli spawalibyśmy cienkie materiały, przy tej temperaturze po krzywiły by się nam materiał, co nie kiedy nie dało by się wyprostować. 
Do spawania elektrycznego mamy do wyboru, prąd stały i prąd przemienny są dwa rodzaje spawarek z których otrzymujemy prąd stały są to spawarki wirowe i prostowniki, natomiast ze spawarek transformatorowych otrzymujemy prąd zmienny.Oczywiście korzystniejsze są spawarki które wytwarzają prąd stały, ponieważ można spawać wszystkie materiały i wszystkimi elektrodami.
Wkrótce więcej.
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych